تراوشات ذهن یک بیست و چندساله

امان از هجر بی پایان مهدی

غروب جمعه و هجران مهدی

امان از آن زمانی که بیفتد

به روی نامه ام چشمان مهدی

دلش می گیرد و با چشم گریان

بگوید این هم از یاران مهدی!

------------

مینویسم
هرچه را که هر جا نمی گویم
-----
ز خشمت گریزم بسوی رضا
ببین از کجا میگریزم کجا
-----
از این پس آرزویی نمی کنم مبادا حسرت ِ دوباره ای سبز شود...
------------------------------------
قلبم را عصب کشی کرده ام

تا اطلاع ثانوی
دیگر نه از سردی نگاهی می لرزد

و نه از گرمی محبتی می تپد
---------------
درست میشه
درستم نشد
تموم میشه

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

از یازدهم حالم خوب بود... ألبته ازون خوبا که کلللللى زور میزن خوب باشى و نهایتا ظاهرت ، یعنى حال سطحى و موقتیت خوبهاما امروز... یعنى یکى دوروزه خصوصا امروز، خیییییلى پرم، انقدر که همینجور بی بهونه اشکم میاد...

امروز به خدامیگفتم تو ماشین، چقدرررررررر زندگى سخته، هداییش گاهى خییییلى سخته.. 

یعنى اصلش که دنیاست، تنهایی نصفه نیمه سختترش میکنه

تنهایی نصفه نیمه چیست: نه کامل و درست تنهایى که ارامش داشته باشى، 

نه یکى رو دارى که مطمئن باشى دارى، 

واقعا، شدیدا،عمیقا چندروز تنهایی لازم دارم، حیاتى برام

اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا

یک متنى خوندم امروز، شاید خونده باشید، ولى حقیقت بود، 

عزیزم : از " ترین" پرهیز کن ، چرا که 👌خوشبختی جایی هست که خودت را با کسی مقایسه نکنی.

حتی نخواه خوشبخت ترین باشی .

✅بخواه که خوشبخت باشی و برای این خواستت تلاش کن.

همین.🌿یادمان هست که از وقتی به دنبال پسوند "ترین" رفتیم، خوشبختی از ما گریخت. از 19/75 لذت نبردیم چون یکی 20 شده بود.


از رانندگی با پراید و ... لذت نبردیم چون ماشین های مدل بالاتری در خیابان ، در حال خود نمایی بود.


🔴از بودن کنار عشقمان لذت نبردیم چون مدرک تحصیلی و پول توی جیب او ، کمتر از بسیاری دیگر بود.

همچنین ، از خانه مان ، از شغلمان ، از درآمدمان ، از خانواده و دوستانمان و....
🔵می خواهم بگویم تحت تاثیر آموزه های غلط ، بسیاری از ما فقط به " بهترین ، بیشترین و بالاترین " چسبیدیم ، در نتیجه تبدیل به انسان هایی افسرده و همیشه نالان شدیم.


⚠️گاهی زندگی سخت است و گاهی ما سخت ترش میکنیم...

گاهی آرامش داریم, خودمون خرابش میکنیم,

گاهی خیلی چیزارو داریم اما محو تماشای نداشته هامون میشیم...

گاهی حالمون خوبه اما با نگرانی فردا خرابش میکنیم...

گاهی میشه بخشید اما با انتقام ادامه اش میدیم...

گاهی میشه ادامه داد اما با اشتیاق انصراف میدیم...

گاهی باید انصراف داد اما با حماقت ادامه میدیم.... و

گاهی.... گاهی.... گاهی...⚠️


مدتیه به این رسیدم کمالگرایى مانع ارامشه

قراره اکه خداخواست، هرگز نذارم این ویزگى تو بجه مون شکل بگیره

امروز اینو دیدم

هفت میلیارد نفر دور همند اما باز

بدترین دغدغه ى نوع بشر تنهاییست*

یاد این بست افتادم


*:به رسم امانت دارى: از اقاى مجتبى سبید